รับจดทะเบียน

  จดทะเบียนบริษัท 8,500 บาท
   ห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท
   จดทะเบียนเลิก 5,000 บาท
   เครื่องหมายการค้า 5,000 บาท
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5,000 บาท
   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดธุรกิจ 3,000 บาท
   
  ***ราคาต่อรองกันได้ ลองโทรมาสอบถามกันดูก่อน***
 

เบอร์ติดต่อ 062-892-8865
E-Mail : admin@wn-accounting.com