รับทำบัญชี

   รวบรวมและตรวจสอบเอกสารบัญชีและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
   ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของแต่ละกิจการ
   จดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม,ประกันสังคม
   จัดทำงบการเงิน รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี นำเสนอผู้บริหารและกระทรวงพาณิชย์
 
  *** อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท ***
  ราคาต่อรองกันได้ ลองโทรมาสอบถามกันดูก่อน
 

เบอร์ติดต่อ 062-892-8865
E-Mail : admin@wn-accounting.com