รับวางระบบบัญชี

อัตราค่าบริการ

 1 ครั้ง / เดือน (2 ชม.) = 2,500

                         (4 ชม.) = 4,500

 

 2 ครั้ง / เดือน (2 ชม.) = 5,000

                         (4 ชม.) = 7,000

 
***ราคาต่อรองกันได้ ลองโทรมาสอบถามกันดูก่อน*** 
 

เบอร์ติดต่อ 062-892-8865
E-Mail : admin@wn-accounting.com