จำหน่ายโปรแกรมบัญชี

  มีโปรแกรมบัญชีครบวงจรมีทุกระบบ เช่น บัญชี,ซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,สต็อก,POS,ERP เป็นต้น
ทุกระบบข้อมูลจะเชื่อมโยงกันอัตโนมัติ
   โปรแกรม CD Organizer For Win (Stand Alone) ราคาไม่รวม VAT 22,700 บาท
   โปรแกรม CD Organizer Win-7 (LAN) ราคาไม่รวม VAT 25,700 บาท
   โปรแกรม CD Organizer For Win (LAN) ราคาไม่รวม VAT 28,700 บาท
   โปรแกรม CD Organizer For Win-7 (LAN) ราคาไม่รวม VAT 31,700 บาท
  หมายเหตุ : รายละเอียดการบริการลูกค้าต่างจังหวัด
  1. บริการติดตั้งโปรแกรม พร้อมอบรมการใช้งานถึงสถานที่กิจการของท่าน 2 วัน ฟรี 
(ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงลูกค้ารับผิดชอบ)
  2. บริการจัดแบบฟอร์มพิมพ์ และรายงานถึงสถานที่ จำนวน 5 แบบฟอร์ม ฟรี
  3. บริการอบรมที่ศูนย์ไม่จำกัดครั้ง ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม ไม่จำกัดปี ฟรี
  4. บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ และ Upgrade Release โปรแกรมไม่จำกัดปี ฟรี
  5. แถมคู่มือ และซีดีรอมช่วยสอน 2 แผ่น ฟรี
 

เบอร์ติดต่อ 062-892-8865
E-Mail : admin@wn-accounting.com