รับจดทะเบียน

จดทะเบียนบริษัท 8,500 บาท ห้างหุ้นส่วน 5,000 บาท จดทะเบียนเลิก 5,000 บาท 
อ่านต่อ

รับทำบัญชี

-รวบรวมและตรวจสอบเอกสารบัญชีและบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ -ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของแต่ละกิจการ 
อ่านต่อ

รับวางระบบบัญชี

อัตราค่าบริการ 1 ครั้ง / เดือน (2 ชม.) = 2,500 2 ครั้ง / เดือน (2 ชม.) = 5,000 
อ่านต่อ

บริการตรวจสอบบัญชี

-ผู้สอบบัญชีของเรานั้นมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง -ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
อ่านต่อ

จำหน่ายโปรแกรมบัญชี

โปรแกรม CD Organizer For Win (Stand Alone) ราคาไม่รวม VAT 22,700 บาท ,โปรแกรม CD Organizer Win-7 (LAN) ราคาไม่รวม VAT 25,700 บาท  
อ่านต่อ

ด้านอื่นๆ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโอน,ซื้อ,ขาย,จำนอง,ที่ดิน ภาษีที่ดิน,ขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และวีซ่า (visa),ปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากรทุกประเภท 
อ่านต่อ
เบอร์ติดต่อ 062-892-8865
E-Mail : admin@wn-accounting.com